Параграф22 Daily

§22 Новини

Искат заличаване регистрацията на партия „Възраждане“ и нейното разпускане

Софийска градска прокуратура (СГП) поиска от Софийския градския съд (СГС) откриването на процедура, с която да се постигне заличаване на регистрацията на политическа партия „Възраждане“ и нейното разпускане. След като прокуратурата обяви решението, лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов заедно с още няколко човека отидоха да протестират.

Въз основа на своите правомощия по реда за надзор на законност и във връзка с постъпил сигнал от 4 юни 2020 г. за установени нарушения в дейността на политическа партия „Възраждане“, отдел „Гражданско съдебен надзор“ към СГП е назначил извършване на проверка.

Предварителната проверка е установила множество нарушения, свързани с регистрацията на ПП „Възраждане“, а именно:

Деклариране на неверни данни за присъствието на най-малко 500 граждани с избирателни права на Учредителното събрание на партията;
Установено е, че към датата на провеждането на Учредителното събрание има данни за 86 лица, които са били извън територията на страната, а са вписани като учредители;

108 от лицата, чиито имена фигурират върху декларации като учредители (общо 580 броя), са заявили, че подписите в списъците не са техни. 87 лица са заявили, че не са подписвали Декларация за индивидуално членство по Закона за политическите партии;

Други 120 лица са заявили, че изобщо не са присъствали на Учредително събрание на ПП „Възраждане“;

За две лица има попълнени декларации за индивидуално членство, на които са положени и подписи като участници в Учредително събрание, проведено на 02.08.2014 г. От заверени препис-извлечения от актове за смърт е констатирано, че същите са починали през м. юни 2014 г.

Въз основа на материалите от образуваната преписка в СГС е изготвена и внесена искова молба за образуване на дело. След насрочването му същото ще бъде разглеждано в открито съдебно заседание с призоваване на заинтересованите страни. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във