Параграф22 Daily

§22 Новини

Юридическите лица с нестопанска цел ще подават заявления по интернет

Юридическите лица с нестопанска цел да могат да подават заявления и отчети по електронен път, предвижда проект "Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища" .


Основната цел на проекта, който трябва да бъде реализиран до 25 януари 2015 г., е технологичното обновяване и разширяване на информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и нейното сертифициране за съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове.


"Това ще осигури предоставянето на нова електронна услуга и ще намали бюрокрацията в процесите по учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза", заяви днес заместник-министърът на правосъдието Искрен Маринов по време на пресконференцията за популяризиране дейностите по проекта.


Целта е, чрез разработване на достъпен интерфейс, юридическите лица с нестопанска цел да могат да подават по интернет заявленията си, подлежащи на вписване в регистъра, независимо от местоположението си, при гарантиране на основните им права, лични данни и идентичност. Новата система ще позволява те да следят по всяко време движението на заявленията си.


Предвижда се и въвеждане на служебен информационен обмен между Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ. Технологичното обезпечаване на регистъра ще позволява при бъдещи нормативни промени, системата лесно да може да се разшири и да се премести в Агенцията по вписвания.


Изграждането на новата система ще бъде предхождано от анализ на нормативната база и конкретни предложения за промени в разпоредбите, вътрешните правила и методики, отнасящи се до дейностите по учредяване, регистрация, устройство и прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел, както и засилване на контрола върху спазване на сроковете по вписванията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във