Параграф22 Daily

§22 Новини

Иван Гешев е на работно посещение в Брюксел

Главният прокурор Иван Гешев е на работно посещение в Брюксел, където проведе работни срещи с представители на Европейския парламент. Основен акцент в разговорите ще бъде поставен върху ролята на съдебната власт и в частност на ПРБ за утвърждаване на принципите на върховенството на правото у нас, както и предизвикателствата, които стоят пред страната ни в тази насока. Ще бъде разгледана и законодателната рамка в контекста на провежданата съдебна реформа в България с цел прилагане на европейските стандарти в националното законодателство.

Иван Гешев запозна европейски парламентаристи с проблемите, свързани със защита правата на ЛГБТИ-общността, малцинствени групи и хората в неравностойно положение и ролята на прокуратурата за тяхното преодоляване, както и с водещата роля на институцията по недопускане на зловредно чуждестранно влияние, засягащо интересите на Европейския съюз и страните членки на НАТО.

Иван Гешев се включи от Европейския парламент и в организираната от членовете на Мониторинговата група към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи дистанционна среща, посветена на наблюдение на демокрацията, върховенството на правото и човешките права в България. В тази връзка ПРБ изпрати на членовете на Мониторинговата група информация за актуалното състояние на въпросите, обект на обсъждане в предходни дискусии.

Главният прокурор се срещна и с Михал Симечка, заместник-председател на парламента и член на Групата "Обнови Европа". Сред акцентите в разговора бяха защитата на правата и свободите на българските граждани и особено на хората в неравностойно положение и на малцинствени групи. Главният прокурор увери европейския парламентарист в ангажираността на прокуратурата за активно преследване на случаите на домашно насилие и престъпленията срещу личността, основани на етническа, верска и полова идентичност. Обсъдена бе и готовността на прокуратурата да даде своя принос за утвърждаване на върховенството на правото и европейските стандарти в България.

Гешев се срещна и с председателя на Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер, пред когото изтъкна водещата роля на прокуратурата в постигнатия от страната напредък по отношение противодействието на организираната престъпност и корупцията, както и за утвърждаване на върховенството на закона и европейските ценности. Главният прокурор подчерта ангажираността на българската прокуратура за отстояване на независимостта на съдебната власт и готовността на структурата за продължаване на реформата в правосъдието, която да осигури защитата на правовия ред и правата на гражданите в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във