Параграф22 Daily

§22 Новини

Иван Гешев и председателят на КСБ Илиян Терзиев подписаха Меморандум за сътрудничество

В Съдебната палата главният прокурор Иван Гешев и председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев, подписаха Меморандум за сътрудничество. На подписването присъства и изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов.

Документът предвижда ПРБ и КСБ да си сътрудничат при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушения на нормативните правила във всички сфери на икономиката и конкретно в сферата на инвестиционния процес и строителството. Специално внимание ще бъде обърнато на проблемите, свързани с опазването на околната среда, особено тези, свързани с управлението на отпадъци в резултат на строителна дейност не по установен ред, и тези от неопределен вид и произход,  с което се създава опасност за живота и здравето на хората.

КСБ ще подпомага прокуратурата за проучването и прилагането на добри европейски и световни практики в противодействието на корупция, изпирането на пари и данъчните престъпления и ще сигнализира за всички констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна дейност от страна на юридически и физически лица.

Меморандумът за сътрудничество предвижда при необходимост КСБ да подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за разкриването на разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания, вкл. киберпрестъпления и изпиране на пари, касаещи строително-инвестиционния процес, данъчни и имотни измами и неправомерно управление на отпадъци .

Прокуратурата на Република България сключи меморандуми за сътрудничество с КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ и АИКБ, УНСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във