Параграф22 Daily

§22 Новини

Иван Гешев отличи обвинители

Със заповед на Главния прокурор Иван Гешев, Димитър Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново, бе поощрен с отличие - плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните си задължения. Отличието е по предложение на Таня Недкова - административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В кариерното си развитие господин Лещаков е бил следовател,  прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура – Свищов и прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. От 2005 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново и е с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. Той има над 25 години юридически стаж в съдебната система.

Отличието бе връчено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив, при спазване на задължителните противоепидемични мерки.

Прокурор Надежда Желева – и. ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, бе поощрена от Главния прокурор на Република България с отличие - плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота. Отличието е за постигнати отлични резултати в организацията на работа на Окръжна прокуратура – Габрово и за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения по възложените преписки и дела.

Отличието е по предложение на Таня Недкова - административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Прокурор Желева е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е с над 25 години магистратски стаж. Професионалната ѝ кариера започва на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово.Тя е заемала и длъжностите „прокурор“ и „заместник административен ръководител“ на Районна прокуратура – Габрово, след което „прокурор“ и „заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово.

От 18.03.2015 г. до 18.03.2020 г. прокурор Желева е административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, след което и до настоящия момент изпълнява функциите на административен ръководител на Габровска окръжна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във