Параграф22 Daily

§22 Новини

ИВСС констатира: Дело на работник срещу работодател за обезщетяване на вреди от професионално заболяване, продължило почти 25 г.

Дело на работник срещу работодател за обезщетяване на вреди от професионално заболяване, продължило почти 25 години е най-продължителното производство, констатирано от Инспектората към ВСС при проверка на 122 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли - 30 септември 2020 г. От тях 86 са основателни, като 20 са по наказателни, а 66 - по граждански, търговски и административни дела.

Делото е образувано през 1994 г. пред Софийски градски съд, като разглеждането му на първа инстанция е продължило до 2005 г. В производството по гр.д.№ 5275/1994 г. по описа на СГС са допуснати забавяния при събиране на доказателствата и организацията на съдебните заседания. В това производство са насрочени 29 съдебни заседания. Основните причини за многократното отлагане на съдебните заседания са две. На първо място е големият брой експертизи, извършени по делото. Назначени са били три съдебно - медицински експертизи (санитарно-хигиенна, токсикологична и пулмологична) за определяне на характера на претърпените от ищцата неимуществени вреди и връзката им с условията на труд в предприятието на ответника, както и съдебно-счетоводна експертиза, която е била извършвана повторно от три вещи лица, за установяване на размера на претърпените имуществени вреди. По тройната съдебно - счетоводна експертиза са възлагани допълнителни задачи на вещите лица четири пъти, а отделно заседанията на 21.10.1998г., на 17.02.1999г., на 23.06.1999г. и на 22.05.2002г. са били отложени, тъй като заключенията не са били изготвени в срок. На следващо място, общо 9 съдебни заседания - на 31.01.1996г.,  на 01.10.1996г., на 05.02.1997г., на 08.12.1999г., на 02.05.2001г., на 26.02.2003г., на 28.05.2003г., на 25.02.2004г. и на 05.05.2004г. са били отложени по искане на ищцата на основание чл.107, ал.2 от ГПК (отм.) поради заболяване. Освен посоченото, съдебното решение в това производство е постановено 1 година и 1 месец след изтичане на установения в чл. 190 ГПК (отм.) 30-дневен срок.

В касационното производство по гр.д. № 5998/2007 г. по описа на ВКС единственото съдебно заседание е насрочено 1 година и 2 месеца след образуване на делото.

Продължително забавяне е допуснато в производството по гр.д. № 429/2006 г. по описа на САС при администрирането на касационната жалба до ВКС от 10.05.2007 г., подадена от въззивницата и ищец по делото. Тази касационна жалба е изчезнала от кориците на делото преди да бъде администрирана. С молба от 23.05.2013 г. Софийски апелативен съд е сезиран с молба за възстановяване на касационната жалба от 10.05.2007 г. и е образувано производство за възстановяване на изгубени книжа по реда на чл. 108 ПАРОАВАС (отм.) Това производство е продължило 3 години и 8 месеца, като с определение от 25.11.2016 г. по гр.д. № 429/2006 г. по описа на САС, потвърдено с определение от 09.03.2017 г. по ч.гр.д. № 550/2017 г. по описа на ВКС касационната жалба е възстановена и след администрирането ѝ е изпратена за разглеждане на ВКС.

В резултат на изгубването на жалбата и забавянията в производството по възстановяването ѝ, нейното разглеждане е започнало повече от 10 години след подаването ѝ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във