Параграф22 Daily

§22 Новини

Изборите в софийската адвокатура - най-вероятно догодина

Софийската адвокатура ще избира новото си ръководство най-рано в края на годината, а по-вероятно догодина - заедно с редовното си общо събрание през януари. Това развитие се очерта днес на първото заседание на Върховния касационен съд (ВКС) по делото на адвокат Райна Аврамова - Еланджиева, срещу мълчалив отказ на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), свързан с изборите в Софийската адвокатска колегия (САК), пише "Правен свят".

Вотът за ръководство на САК се проведе на Общо събрание на колегията на 24 януари и 1 февруари 2015 г. На балотаж за председател беше избран адвокат Ивайло Данов, но изборът за всички ръководни органи беше обжалван и на 20 февруари 2015 г. ВАдС го отмени. Така начело на столичната адвокатура остана председателят ѝ с изтекъл мандат Петър Китанов и се очакваше, че до два месеца ще бъде насрочено ново гласуване.

Един от адвокатите, подали жалба до Висшия адвокатски съвет, довела до отмяната на избора, обаче сезира ВКС. Адвокат Райна Аврамова - Еланджиева оспорва мълчалив отказ на ВАдС, който според нея не се е произнесъл по важен пункт в жалбата ѝ.

Тя твърди, че едно от самостоятелните основания за отмяна на резултатите от вота, които тя и Петър Китанов сочат в общата им жалба до ВАдС, е оставено без отговор от висшия орган на адвокатурата.

"Съгласно чл. 82 т.5 ЗА Общото събрание взема решение Адвокатският съвет да се състои от 15 членове, председател и шестима резервни членове или общо 22 членове. Избирателната комисия обаче обявява, че се гласува за 14 членове и 6 резервни. Така тя променя на своя глава решение на Общото събрание", твърди адвокат Еланджиева.

В жалбата си до ВКС тя сочи, че същата грешка е допусната и при гласуването за Контролен съвет. "Общото събрание взема решение да се увеличи броят на членовете на Контролния съвет от 5 на 7, вместо това Избирателната комисия обявява, че ще се гласува за 5 членове и 2 резервни", обяснява Еланджиева.

Според нея, ако ВКС не изчисти този въпрос, има риск и при следващия избор за  ръководство на софийската колегия отново да не бъде изпълнено решението на общото ѝ събрание за броя на членовете на органите.

"Обжалването не е самоцел. Ако се харчат пари на колегията за избори, нека да се проведат законосъбразно", обясни адвокат Еланджиева пред "Правен свят".

А адвокатът Тодор Филипов, който я представлява пред ВКС, допълни: "Получава се парадокс - на 24 февруари Общото събрание на САК определя с решение броя на членовете на отделните органи, а избирателната комисия в грубо нарушение на закона подменя вота на софийските адвокати и всъщност дописва самия закон. В бюлетината е записано, че се гласува за 5 редовни и 2 резервни членове на Контролния съвет, а Законът за адвокатурата въобще не предвижда наличието на резервни членове в Контролния съвет".

Днес състав на ВКС с председател Стоил Сотиров и членове Веселка Илиева и Зоя Атанасова заседава по делото, но беше принуден да го отложи. Адвокат Еланджиева и адвокат Филипов настояха съдът да задължи ВАдС да предостави официален заверен препис от протокола на Общото събрание от 24 януари. Той е необходим, за да се установи какъв е броят на членовете на органите на САК, гласуван от събранието.

Съдът уважи искането и председателят на състава Стоил Сотиров предложи следващото заседание да бъде насрочено за 15 юни. Адвокат Еланджиева обаче посочи, че ще пътува в чужбина и има здравословни проблеми и така беше определена и втора дата - 14 септември, а 15 юни остана за резерва, ако все пак до тогава ВАдС предостави протокола и страните не са възпрепятствани да се явят.

На заседанието обаче стана ясно, че е по-вероятно делото се гледа на 14 септември. Ако приключи с това заседание, решението ще излезе най-рано през октомври или ноември. От датата на произнасянето на ВКС започва да тече двумесечен срок, в рамките на който трябва да бъде насрочен нов избор. Законът за адвокатурата (чл.109) не допуска по-голямо забавяне. Според адвокати обаче ще е нецелесъобразно колегията да се събира през декември, за да гласува за ново ръководство, а след това и в края на януари 2016 г. за редовно общо събрание.

На днешното заседание не се яви представител на Висшия адвокатски съвет.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във