Параграф22 Daily

§22 Новини

Изборът на членове на Деветия състав на ВСС започва на 4 юни с Общо събрание на следователите

На 4 юни 2022 г., в зала 3 на Националния дворец на културата, ще започне Общото събрание на следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Право на участие в него имат 435 следователи, съгласно избирателния списък, като 396 от тях са заявили електронно гласуване. Общото събрание ще се проведе в две последователни съботи и ще бъде излъчвано в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет.

В първата събота регистрацията на участниците ще започне в 08.00 ч., а  началният час на събитието е – 10.00 ч. При липса на кворум, т. е. при регистрирани по-малко от половината имащи право на глас, събранието ще бъде отложено за един час по-късно и ще се проведе независимо от броя на присъстващите.

Събитието ще бъде открито от директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов. В първата събота на Общото събрание ще бъдат проведени избори за председател на събранието, избирателна комисия и избирателни секции, както и ще бъде прието решение за времето за изслушване на всеки от кандидатите - Бойко Атанасов, следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и следователите от Националната следствена служба - Петко Петков и Наталия Стаменова. Те ще представят своите концепции за дейността на Висшия съдебен съвет и ще отговарят на въпроси, поставени от членовете на Общото събрание и на Избирателната комисия.

След изслушването на кандидатите Общото събрание ще продължи на 11 юни 2022 г. в Съдебната палата - София, където междзу 8.00 и 18.00 ч. следователите могат да гласуват с хартиени бюлетини. Изборният ден ще приключи с обявяване на резултатите от проведеното гласуване и решението на избирателната комисия.

Днес са публикувани получените становища от Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт в подкрепа на кандидатурите на Красимира Филипова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, и на Владимир Николов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен.

Общото събрание на съдиите е насрочено за 18 и 25 юни 2022 г., а Общото събрание на прокурорите за 2 и 9 юли 2022 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във