Параграф22 Weekly

§22 Новини

Избраха и апелативен прокурор на Варна

С 18 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал се" Висшият съдебен съвет избра Ружа Михайлова Големанова за административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура -Варна. Това е втори мандат за прокурор Големанова на този пост.


Прокурор от кариерата, Ружа Михайлова Големанова има повече от 32 години юридически стаж в съдебната система. Била е младши прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, следовател в Окръжно управление на МВР - Варна, замeстник-районен прокурор на Районна прокуратура - Девня, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Варна, прокурор и заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна и заместник административен ръководител и административен ръководител в Апелативна прокуратура - Варна.


В концепцията си прокурор Големанова акцентира върху създадената организация в работата на прокурорите и съдебните служители, основаваща се на принципите: приемственост, надграждане на добрите практики, екипност, колегиални отношения, висок професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните задължения.


В новия си мандат прокурор Големанова се ангажира да продължи с надграждане на постигнатите добри резултати за оптимизиране дейността на Апелативна прокуратура - Варна.


В изказванията си в подкрепа на нейната кандидатура главният прокурор Сотир Цацаров и членовете на ВСС Ясен Тодоров и Елка Атанасова отбелязаха, богатия й административен опит като ръководител в прокуратурите от съдебния район на Апелативна прокуратура - Варна, дългогодишния й прокурорски стаж и много добрите показатели от работата на ръководената от нея прокуратура - изключително нисък процент на върнатите от съда дела на прокурора и на оправданите спрямо осъдените лица за целия район на Апелативна прокуратура - Варна, много нисък дял - 17% на неприключените досъдебни производства със срок за разследване над шест месеца т.е. добра срочност на разследването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във