Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Лилия Терзиева-Владимирова за председател на Районен съд – Велинград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 11 гласа „за“ Лилия Терзиева-Владимирова за административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград. Тя има над 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Към момента е съдия в Районен съд – Пещера, командирована от 16.11.2018 г. в Районен съд – Велинград. Кандидатурата ѝ е получила положително становище и подкрепа от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Велинград.

Тя кандидатства за длъжността, мотивирана от натрупаните знания и компетентности, от обстоятелството, че ще поеме един добре организиран орган на съдебната власт и ще се ползва от подкрепата на професионалисти, както и с желание заедно да постигнат повишаване на качеството на правораздаването в съда и на общественото доверие в него.

Лилия Терзиева-Владимирова набелязва като приоритети в управлението на Районен съд – Велинград повишаване на качеството и бързината на правораздавателната дейности, реализиране на информационна и медийна стратегия с цел повишаване на прозрачността и общественото доверие, развитие на електронно правосъдие, спазване на строга финансова дисциплина и взаимодействие с други органи и институции за осигуряване на ефективността на правораздаването. Посочва се необходимост за улесняване на обмена на информация и подсигуряване на безхартиен документооборот, посредством осигуряване на електронна връзка между съда и прокуратурата, съответно адвокатурата, създаване на електронни досиета по архивирани дела и реализиране на специализирано обучение на съдии и съдебни служители във връзка с приложението на електронното правосъдие.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Терзиева-Владимирова заявиха Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като акцентираха на професионалните и етични качества, които кандидатът е доказал в своята работа, показаната от нея сериозна мотивировка и професионален поглед към правораздавателната дейност на съдията, заявената готовност за приемственост и подкрепа от магистратите в съда, както и необходимостта да бъде решен проблемът за неговото ръководство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във