Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха модел за оптимизация на съдебната карта за прокуратурите

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе обсъждане и единодушно избра Модел 1 за оптимизиране на районните прокуратури – унифициран подход, разработен в рамките на Дейност 1.6. „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната карта по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от Висшия съдебен съвет по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., който да бъде приложен за всички районни прокуратури със съдилища извън областните центрове, с изключение на Софийска районна прокуратура и районните прокуратури със седалища в София – област.

Колегията избра Модел 2, който да бъде приложен за районните прокуратури със седалища в град София и София-област, а именно Софийска районна прокуратура и районните прокуратури в градовете Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге и Сливница, като възложи на Главния прокурор в срок до 30.04.2021 г. да предложи обсъждане на конкретното предложение за организацията, във връзка с реализиране на Модел 2.

Колегията одобри проект на Пътната карта с план за действие за реорганизация на структури на ПРБ на окръжно и апелативно ниво, и на основание чл. 30, ал. 5, т. 6 от Закона за съдебната власт и при наличието на решение на Съдийската колегия във връзка с изпълнение на дейност 1.7. „Избор на модел за оптимизация на съдебната карта“ по проекта, ще внесе решенията си за заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет за одобрение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във