Параграф22 Weekly

§22 Новини

Избраха окръжен прокурор на Кюстендил

На днешното си заседание с 19 гласа "за" , 1 "против" и 2 "въздържал се" Висшият съдебен съвет (ВСС) избра Камелия Симеонова Стефанова. за административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура. Тя е с над 22 години юридически стаж. Започва работа в съдебната система през 1991 г. като младши прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил. Заемала е длъжността заместник-административен ръководител на Районна прокуратура - Кюстендил , а по-късно и на Окръжна прокуратура - Кюстендил. От 20.02.2014 г. изпълнява функциите на административен ръководител на Окръжна прокуратура - Кюстендил.


В концепцията си Камелия Стефанова посочва, че познава много добре, "както силните, така и слабите страни в дейността" на тази прокуратура, а също така и "професионалните и лични качества на всеки един прокурор, следовател и служител" в нея. В изказванията си в подкрепа на нейната кандидатура членовете на ВСС отбелязаха, че концепцията й е стройна , с ясни виждания за работата в Окръжна прокуратура - Кюстендил, с набелязани конкретни цели за развитието й и очертани мерки за постигането на тези цели. Като нейни предимства бяха изтъкнати административният й опит като заместник окръжен прокурор и енергичните промени, които е предприела като изпълняваща длъжността административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във