Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Пламена Апостолова за зам. главен прокурор при ВКП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл.160, във връзка с чл.168, ал. 3 от ЗСВ, Пламена Цветанова Апостолова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на всъпване в длъжност.

Назначението е по предложение на Иван Гешев – главен прокурор на Република България, който заявява, че за да изпълни целите, заложени в концепцията му за стратечическо управление на Прокуратура на Република България, формира екип от заместници при Върховна касационна покуратура и Върховна административна прокуратура. С решения по протокол №1/22.02.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет като негови заместници бяха начначени прокурор Красимира Филипова за „заместник на главния прокурор“ при  Върховна касационна прокуратура и прокурор Десислава Пиронева за „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура.

В своето предложение, Иван Гешев, отчита че към настоящия момент е налична още една свободна щатна бройка да длъжност „заместник на главния прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, на която предлага да бъде назначена Пламена Цветанова Апостолова – прокурор в отдел 01“Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура. Прокурор Пламена Цветанова притежава повече от 25 години опит в органите на Съдебната власт, притежава комплекна оценка „добра“ от последното периодично атестиране, над 25 години професионален опит като следовател, преминал последователно през всичките нива на следствените органи, значителен административен опит, придобит като завеждащ отдел в Национална следствена служба и член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Пламена Цветанова притежава системен стремеж за повишаване на професионалната квалификация и подготовка, има добри комуникативни умения и висок професионален и личен морал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във