Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха председател, избирателна комисия и избирателни секции наобщото събрание на обвинителите

Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет бе открито в 11.00 часа от Иван Гешев - главен прокурор на Република България. Той обяви, че към този час са регистрирани и в залата присъстват 319 прокурори, поради което събранието може да започне. В обръщението си, Иван Гешев заяви, че: “От изключителна важност за всеки от нас е, че ние като прокурори имаме възможност да изберем представител на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, който да отстоява нашите интереси в кадровия орган. Изборът е от съществено значение в момент, в който Прокуратурата на Република България трябва да отстоява своята независимост в интерес на българските граждани“.

В съответствие с Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, при избора на органи на Общото събрание, участниците гласуваха чрез интерактивна система.

За председател на Общото събрание на прокурорите, с 305 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 1 „въздържал се“ бе избран - Виктор Малинов – прокурор във Върховна административна прокуратура. Той ще председателства Общото събрание, както днес така и на 26.09.2020 г.

Прокурорите избраха седем членна избирателна комисия в състав: Ваня Христева - Окръжна прокуратура – Пловдив, Радослав Стоев – Софийска градска прокуратура, Елин Алексов – Военно-апелативна прокуратура, Василен Бенчев – Софийска районна прокуратура, Веселина Николова – Районна прокуратура – Пловдив, Владимир Николов - Районна прокуратура – Плевен и Константин Йовев - Районна прокуратура – Силистра и резервни членове – Васил Господинов – Районна прокуратура – Русе, Цонко Кръстев - Районна прокуратура –Велико Търново, Мина Грънчарова - Районна прокуратура – Ямбол и Христо Колев – Окръжна прокуратура – Бургас.

В съответствие с чл. 29з, ал. 2 от ЗСВ, според който за всеки 500 съдии, прокурори и следователи се съставя по една избирателна секция, а всички гласуващи електронно дистанционно, през интернет, образуват самостоятелна избирателна секция. Общото събрание излъчи две избирателни секции.

Избирателна секция №1 за отчитане гласуването с хартиени бюлетини е в състав: Гриша Мавров – Районна прокуратура – Стара Загора, Николай Гугушев – Окръжна прокуратура – Хасково и Сабина Христова – Софийска градска прокуратура. За резервни членове бяха избрани: Дойчин Дойчев – Окръжна прокуратура – Ямбол и Румен Рачев – Окръжна прокуратура – Шумен.

Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет каквото са заявили 1 312 прокурори.

За участие в нея са избрани както следва: редовни членове – Георги Иванов – Районна прокуратура – София, Ана Саракостова – Районна прокуратура – Ямбол и Ваня Баракова-Илиева – Районна прокуратура – Ямбол и резервни членове: Ралица Първанова – Районна прокуратура – София и Станислава Полетинска – Окръжна прокуратура – София.

Общото събрание определи времето за изслушване на кандидата да бъде 15 минути.

Facebook logo
Бъдете с нас и във