Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Радослав Димов за апелативен прокурор на София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ избра Радослав Димов Димов за „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – София. Другият кандидат – Албена Николаева Вутова – и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София бе подкрепена от един член на Прокурорската колегия.

Против двамата кандидати в изборната процедура гласува Огнян Дамянов, който подробно аргументира позицията си, позовавайки се на предходно решение на Прокурорската колегия от м. януари 2019 г., когато прокурор Вутова не получи подкрепа за втори мандат. Сред изложените аргументи против кандидатурата на Димов бяха изминалите едва две години от мандата му като административен ръководител на Софийска районна прокуратура и последиците върху дейността на СРП при откриване на нова процедура за избор на административен ръководител.

Прокурор Радослав Димов притежава над 18 години юридически стаж. В периода 09.11.2001 г. – 09.11.2003 г. е младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а впоследствие от 09.11.2003 г. до 29.05.2008 г. заема длъжността „прокурор“. С решение на ВСС по протокол № 20/21.05.2008 г. е назначен на длъжността заместник-районен прокурор на СРП. С  решения на ВСС е определян за и.ф. районен прокурор на Софийска районна прокуратура в периода от 06.03.2014 г. до  27.05.2014 г. и в периода от 26.07.2017 г. до 03.10.2017 г. С решение на Прокурорската колегия при ВСС по Протокол № 30/27.09.2017 г. е назначен на длъжност „административен ръководител- районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

През 2019 г. прокурор Димов е награден със заповед на Главния прокурор на Р България с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда да отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на СРП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във