Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Славка Кабасанова за председател на Районен съд – Чепеларе

Висшият съдебен съвет с 22 гласа „за“, нито един „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Славка Иванова Кабасанова за председател на Районен съд – Чепеларе.

Съдия Славка Кабасанова има над 11 години юридически стаж, от които над 7 в органите на съдебната власт като съдия.

В Концепцията си за управление на съда С. Кабасанова определя следните цели за развитие: ефикасност и експедитивност на правораздавателния процес; повишаване квалификацията на съдиите и служителите; повишаване на доверието в работата на съда и достъп до правосъдие. Сред мерките за постигането им са изготвяне на стратегически план на съда за период от три години; въвеждане на система за управление и контрол на делата и система за измерване на работата, анализ на резултатите и използването им в процеса на планиране; насочване на страните към възможни способи за ускорено решаване на спорове и подготовка на магистратите за провеждане на медиационни срещи; провеждане на срещи между съдиите и съдебните заседатели; ежегодно провеждане на анкети сред граждани и адвокати за удовлетвореността от работата на съда; увеличаване обема на предоставяните информация и административни услуги по електронен път.

Съдия Кабасанова бе подкрепена от членовете на ВСС Галя Георгиева и Димитър Узунов. Те се позоваха на успешният и първи мандат като административен ръководител и постигнатите резултати в дейността на съда. Галя Георгиева определи кандидата като добър професионалист, изключително ангажиран към проблемите на Районния съд и посочи, че положително становище за работата на съдия Кабасанова изразяват не само колегите й от Окръжен съд – Смолян, но и председателя на Апелатевен съд – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във