Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Стефан Петров – следовател в НСС, за член на ВСС

Общото събрание на следователите с 287 гласа избра Стефан Петров – следовател в Националната следствена служба за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Председателят на Избирателната комисия – Павел Колмаков – следовател в Националната следствена служба, съобщи че след обработка на протоколите на двете секционни комисии е установено, че общият брой на действащите следователи, имащи право на глас е 426, общият брой на гласувалите е 311, като избирателната активност е 73%. Така гласували са повече от половината от действащите следователи, което означава, че избирателната комисия приема, че изборът е редовен. Общият брой на подадените хартиени бюлетини е 12, от които 1 е недействителна. Общият брой на гласувалите електронно дистанционно е 299, като недействителните гласове са 23.Чрез двете системи за гласуване са подадени 287 броя действителни гласа за Стефан Петров, което означава, че той е избран за член на Висшия съдебен съвет.

Решението на избирателната комисия, съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ, подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Следовател Петров благодари на членовете на Избирателната и секционните комисии, както и на всички следователи, участвали в изборния ден. Той заяви, че високата избирателна активност на следователи в страната, го задължава като бъдещ член на Висшия съдебен съвет, да защитава техните интереси и да оправдае доверието им.

Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет е най-големият виртуален форум, провеждан до момента в България, организиран от Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във