Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха временен шеф на ВКС - Таня Райковска

Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа „за”, 5 „против” и 4 „въздържали се” съдия Таня Райковска за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Върховен касационен съд до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. За другия зам.-председател на ВКС Красимир Влахов гласуваха "за" 7 от кадровиците, 9 бяха против, а 7 се въздържаха.

Таня Райковска е зам.-председател на ВКС и ръководител на Търговското отделение. Тя бе и един от кандидатите за председател на ВКС, където се изправи срещу колегата си - зам.-председател на ВКС и ръководител на Наказателно отделение Павлина Панова. ВСС обаче не успя да направи избор между двете.

Висшият съдебен съвет прие за сведение и Указ №272/13.11.2014г. на Президента на Република България за освобождаване на проф. Лазар Груев от длъжността „председател на Върховен касационен съд”.

Висшият съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ професор Лазар Георгиев Груев – председател на Върховен касационен съд с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, изключителен принос за реформирането на Върховния касационен съд и за издигане на неговия авторитет, и на съдебната власт като цяло.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във