Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха за втори мандат Петър Петров за районен прокурор на Дулово

Висшият съдебен съвет с 19 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се” избра за втори мандат Петър Христов Петров за районен прокурор на Районна прокуратура – Дулово.

Прокурор Петров има над 22 години юридически стаж, 16 от които в органите на съдебната власт. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Силистра, следовател в Окръжен следствен отдел – Силистра, а от август 2009 г. до настоящия момент е районен прокурор на Районна прокуратура - Дулово.

В изслушването пред членовете на ВСС, прокурор Петров заяви, че концепцията му е изградена въз основа на постигнатите добри резултати и на констатациите и препоръките от Акта на Инспектората към ВСС от извършената комплексна планова проверка на дейността на Районна прокуратура - Дулово за периода 1 януари 2012 г.-1 декември.2013 г.

Сред основните очертани приоритети са: оптимизиране разследването по отношение на лицата с три и повече неприключили дела, както и досъдебни производства с продължителност на разследване над една година; подобряване качеството на прокурорските актове, недопускане на оправдателни присъди и свеждане до минимум на върнатите дела.

Пред членовете на ВСС прокурор Петров изказа благодарност към главния прокурор Сотир Цацаров за своевременно предприетите действия за решаване на проблема с кадровата обезпеченост на РП-Дулово чрез командироване на прокурор от РП-Силистра.

Каролина Неделчева постави въпрос към кандидата , свързан с предприетите от него като административен ръководител мерки по оптимизиране на съдебната администрация.

В подкрепа кандидатурата на прокурор Петров се изказа главния прокурор Сотир Цацаров, който го определи като изключително организиран, съвестен, работоспособен и отговорен колега. Магдалена Лазарова също сподели личните си положителни впечатления за работата му, получени в хода на процедурата по атестирането му. Тя обърна внимание и на констатацията в Акта на Инспектората към ВСС от извършената през 2014 г. комплексна планова проверка – “независимо, че от 2013г. прокурор Петров работи сам, всички прокурорски произнасяния са в срока по чл.242 ал.3 НПК, което показва висока професионална отговорност.”

Facebook logo
Бъдете с нас и във