Параграф22 Daily

§22 Новини

Издигнаха кандидатурите на Миглена Тянкова, Васил Петков и Явор Колев за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани предложенията за издигане кандидатурите на Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково, Васил Петков – председател на Окръжен съд – Ямбол и Явор Колев – председател на Административен съд – Пловдив за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Съдия Тянкова е предложена от общо 32-ма съдии от Окръжен съд – Хасково и районните съдилища в съдебния район, които се аргументират с нейните лични, професионални и нравствени качества. Изразена е увереност, че административният и управленски опит на кандидата ще допринесе за решаване на съществуващите проблеми в съдилищата, за повишаване административния капацитет на ВСС и за връщане на доверието към него от страна на магистратите и обществото.

Миглена Тянкова има дългогодишен стаж като съдия в Районен съд – Хасково и в Окръжен съд – Хасково, от които над 17 години като административен ръководител. В периода 2004 г. – 2012 г. е била председател на районния съд, след което и към настоящия момент е председател на Окръжен съд – Хасково. В предложението е посочено, че се е доказала като съдия, съпричастен към проблемите на професионалната общност, заявяваща открито позицията си и предлагаща конкретни решения. Има принос за въвеждане както на редица добри практики в Окръжен съд – Хасково и съдилищата от съдебния район и страната, така и за унифицирането на такива за всички съдилища от страната. Тя е участвала в над 15 работни групи, дискусии и публични обсъждания, била е преподавател към НИП. Умее да работи в екип, да предлага иновативни подходи и да разработва практическото им приложение. Като председател на окръжния съд е правораздавала при процент на натовареност над утвърдения за административните ръководители. Ползва се с уважение сред юридическата общност, а при взаимодействие с други институции винаги се ръководи от принципите на независимост, безпристрастност, прозрачност, почтеност и компетентност.

Съдия Васил Петков е номиниран от 24-ма съдии от Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол и Административен съд – Ямбол. Той има над 18 години юридически стаж в съдебната система. Бил е младши прокурор в Районна прокуратура – Котел, съдия в Районен съд – Ямбол и негов административен ръководител, а към настоящия момент е председател на Окръжен съд – Ямбол. В предложението е посочено, че съдия Петков се ползва с авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен наказателен съдия. Притежава лидерски качества,  и умения за работа в екип и вземане на бързи и адекватни решения по всички управленски въпроси. Проявява активност и изразява позиция по теми, касаещи съдебната система, ползва се с репутация на почтен и принципен магистрат, който с цялостното си поведение и професионална дейност ежедневно допринася за подобряване на имиджа и повишаване на доверието в съда и съдебната система.

Кандидатурата на съдия Явор Колев е издигната от 30 съдии от Административен съд – Пловдив, Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, Районен съд – Пловдив и Военен съд – Пловдив. Професионалният му път на съдия започва през 1998 г., като последователно е заемал длъжностите: „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, „съдия“ и „заместник-председател“ на гражданско отделение в Районен съд – Пловдив. В Административен съд – Пловдив работи от неговото създаване, като е бил заместник-председател и административен ръководител през последните пет години. Присъщите му принципност и отговорност, безспорно умение за работа в колектив, с безукорна професионална и лична етика и доказаните лидерски качества, са сред мотивите за издигане на неговата кандидатура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във