Параграф22 Daily

§22 Новини

Измериха наднормено запрашаване на въздуха в 13 града

Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в 13 града в страната, съобщи на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда, предаде БТА. Фини прахови частици в пъти повече са регистрирани в градове като Благоевград, Бургас, Добрич, Горна Оряховица, Враца, Видин, Перник, Плевен, Ловеч, Русе, Смолян, София и Димитровград.

Стойностите са между 1,01 и 2,08 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са в Ловеч.

Въпреки политиките за подобряване качеството на въздуха провеждани в ЕС като цяло, неговото замърсяване продължава да бъде сред основните екологични причини за влошаване на човешкото здраве, което води до високи разходи за системите за здравеопазване. Само през 2011 г. в Европа са регистрирани около 400 000 случая на преждевременна смърт, свързани с влиянието на замърсения въздух върху човешкия организъм. Почти 95% от градското население  в Европа е изложено на замърсители на въздуха, с нива смятани за опасни от Световната здравна организация (СЗО).

В България процентът на населението, изложено на наднормени нива на ФПЧ10 за 2012 г. е близо 90% и е значително над средният за Европа (38%).
Делът на населението в България, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма е 3,81% и е по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС - 14%.

По отношение на азотните оксиди в България в населени места с градски фонови пунктове няма население, което живее при нива на замърсяване над допустимите норми, докато нивото на замърсяване за Европа е 8%. Населението в близост до транспортни пунктове обаче е изложено на по-високи нива на замърсяване с NO2, в сравнение с населението в близост до градските фонови пуктове

Специално за жителите на София е повече от ясно, че единственото им спасение от смога, прахта, нервните пристъпи и нетърпимия звуков фон след напрегнатия работен ден, си остават "царските квартали" в сините поли на Витоша - Бояна, Драгалевци и Киноцентъра, където не се налага носене на противопрашни маски и на тапи за уши, а и прибирането на колите не представлява никакъв проблем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във