Параграф22 Daily

§22 Новини

Изпратиха на пенсия съдия Евелина Стоянова - председател на първо наказателно отделение на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Евелина Стоянова – съдия и председател на Първо наказателно отделение на Върховния касационен съд с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак – първа степен: златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и председателстващ Съдийската колегия на ВСС. Той се мотивира с дългогодишния трудов стаж на съдия Стоянова – над 26 години, преминал изцяло в органите на съдебната власт. От 1994 г. тя е съдия в Наказателната колегия на ВКС, като от 27 май 2019 г. е и председател на Първо наказателно отделение.

Лозан Панов се позовава на изготвеното от Комисията по професионална етика при ВКС становище с извод, че „с неопетнената си репутация, с безспорния си авторитет сред съдиите и професионалната юридическа общност, със способността си да заема активна позиция по актуални въпроси, свързани с върховенството на правото, с откритостта и коректността си, със стремежа си към справедливост, е допринесла за издигане на авторитетана съдебната власт и е пример за магистрат, който спазва правилата на професионалната етика и притежава високи нравствени и професионални качества“.

Подкрепа за предложението заявиха Красимир Шекерджиев, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров. Акцентирано бе, че нейното наследство ще остане в магистратската общност и съдебните ѝ актове ще бъдат полезни за магистратите в бъдеще.

С решение на колегията на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Евелина Стоянова – председател на Първо наказателно отделение, е освободена от длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 10.02.2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във