Параграф22 Daily

§22 Новини

Изтече срокът за обжалване на конкурса за ЧСИ, има постъпили три жалби

В Министерството на правосъдието са постъпили 3 жалби срещу заповедта на министъра на правосъдието от 14 април, с която се възлагат правомощия по изпълнението на общо 44 нови частни съдебни изпълнители (ЧСИ), успешно класирани в конкурса, обявен на 20 октомври 2014 г., съобщиха от пресцентъра на министерството. 14-дневният срок за подаване на жалби срещу заповедта на министъра изтече на 28 април. Едната от жалбите е подадена от лице, което не е участвало в конкурсната процедура. В нея се оспорва овластяването на конкретен кандидат, като се твърди, че той не се ползва с необходимото обществено доверие, изисквано за един ЧСИ. Другите две жалби, подадени в МП, са подписани от участници в конкурса, които не са класирани след писмения и устен изпит. Те излагат твърдения за нарушения при организацията на процедурата.

Министерството на правосъдието е получило от Върховния административен съд /ВАС/ копия от други две жалби срещу заповедта на министъра, с която се възлагат правомощия по изпълнението на частни съдебни изпълнители. Във връзка с тях от ВАС са изискали материали за окомплектоване на преписките.

Към момента МП не разполага с официални данни за други подадени жалби във ВАС.

По закон новоовластените ЧСИ са длъжни да организират кантора на територията на района на съответния окръжен съд в двумесечен срок от влизането в сила на заповедта за възлагане на правомощия по изпълнението, което е условие да встъпят в длъжност в този срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във