Параграф22 Daily

§22 Новини

Изтече срокът за въпроси към кандидата за член на Прокурорска колегия на ВСС

На 26 февруари 2021 г. изтече срокът за предоставяне на становища и въпроси към кандидата за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет – Стефан Петров – следовател в Национална следствена служба. В определения със Закона за съдебната власт срок, постъпиха въпроси от Николай Кръстев - следовател в Софийска градска прокуратура, от Българския институт за правни инициативи и от Института за пазарна икономика, както и три становища от Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“, Съюз на юристите в България и Камара на следователите в България.

Николай Кръстев - следовател в Софийска градска прокуратура от свое име и от колегите си от отдел „Следствен“ при Софийска градска прокуратура, се поинтересува за мнението на кандидата, относно мястото на следствените органи в системата на съдебната власт и бъдещето на професията „следовател“.

Българския институт за правни инициативи е поискал мнението на кандидата за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, относно структурата на Висшия съдебен съвет и неговата дейност и как отстоява независимостта на съдебната власт. Поставени са въпроси, относно дейността на ИВСС, както и за НИП. Генерирани са въпроси и относно неговата концепция за дейността на ВСС, както и по процедурите за атестиране, повишаване в длъжност и преместване на магистрати. Обхваната е тематика, относно мястото на прокуратурата в съдебната система. Институтът за пазарна икономика също се е поинтересувал за виждането му за структурирането на Съвета, за някои кадрови решения и дейността на Стефан Петров като заместник-председател на Камарата на следователите в България.

Неправителствената организация Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ подкрепят кандидатурата на г-н Стефан Петров, тъй като той е показал висок професионализъм и ангажираност към проблемите на съдебната система, работейки по различни проекти със сдружението. Неправителствената организация отбелязва, че в своята концепция, той предлага решения по едни от най-значимите проблеми в съдебната власт, а именно натовареността на съдилищата и реформата в Прокуратурата.

Подкрепа за кандидатурата на Стефан Петров за член на Висшия съдебен съвет е отправена и от Съюза на юристите в България, като най-голямата правна неправителствена организация в България. Съюзът е отбелязал, че той активно участва в дейността и е част от ръководството на организацията, като в момента е неин заместник-председател. За активната си и професионална дейност е награден с най-високата индивидуална награда на СЮБ.

Камарата на следователите в България отбелязват, че Стефан Петров е неин член от учредяването й през 1999 г., през 2015 г. е член на Управителния съвет, а от 2019 г. е заместник-председател на същата. Като неин представител е взимал участие в много работни групи и успешно е реализирал проект по Оперативна програма „Добро управление“. Съавтор е на Методика за разследване на престъпления против правосъдието и Методика за разследване на убийства. Ясно демонстрира своята принципност, почтеност и готовност да защитава правата на магистратите и съдебните служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във