Параграф22 Daily

§22 Новини

Изведнъж ВСС се развихри по няколко дисциплинарки

Висшият съдебен съвет за втори път отложи произнасянето по дисциплинарно дело №5/2015г. по описа на ВСС, поради заболяване на дисциплинарно привлеченото лице Ивайло Родопски, съдия в Районен съд гр. Костинброд. Произнасянето по делото е отложено за 24.03.2016г., като е определена втора, резервна дата – 07.04.2016г.

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд. Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт е направено от председателя на Софийски градски съд Калоян Топалов.
На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Румен Георгиев, Мария Кузманова и Галя Георгиева.

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Милена Кирова Кирова – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т.2 и т. 5 от Закона за съдебната власт.
На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Васил Петров, Милка Итова и Ясен Тодоров.
Предложението за образуване на дисцпилнарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, от Закона за съдебната власт е направено от Мина Грънчарова - административния ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, съгласно чл. 312, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт.

Висшият съдебен съвет прие за сведение Заповед  РП № 16/15.02.2016г. на Гриша Мавров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с която, на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Надежда Белчева Белчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във