Параграф22 Daily

§22 Новини

Известяване с SMS за всяко движение на делата предлагат от апелативния и окръжния съд във Варна

Известяване с SMS за всяко движение на делата предлагат от днес апелативният и окръжният съд във Варна. Новата услуга е пилотно въведена само в двете съдилища, като е внедрена и активирана от "Информационно обслужване " АД Варна, съобщиха от пресслужбата на съда. До края на този месец "Информационно обслужване" ще следи работата по пилотното внедряване на SMS известяването и след това поетапно ще бъде активирано в останалите съдилища от Апелативен район Варна, включени в уеб портала.

Потребителите имат достъп до информация за движението на съдебните дела във всички съдилища от района, до обезличени текстови документи на протоколи от открити съдебни заседания и съдебни актове от електронните папки на делата. Освен по вид, номер и година на делото, системата позволява и търсене по физически и юридически лица, както и търсене по дела на други инстанции или институции.

Новата електронна услуга е планирана, внедрена и активирана от "Информационно обслужване " АД Варна и на практика разширява функционалните възможности на уеб портала на съдилищата от апелативния район. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд Варна. Потребителите могат да се възползват от SMS уведомяването при настъпване на следните събития по съдебни дела:
- насрочване на дело;
- пренасрочване на дело;
- вписване на закрито разпоредително заседание с резултат "без движение" или "спиране";
- вписване на краен съдебен акт и на мотивите към него;
- регистриране на съпровождащ документ;
- регистриране на документи за обжалване или протест.

Потребителите задължително трябва да уведомят за кое от посочените събития биха искали да получат SMS известие.  В момента уеб порталът на Апелативен район Варна предоставя оторизиран достъп до съдебните деловодства на всички съдилища в съдебния район - http://iovn.is-vn.bg/. Потребителите имат достъп до информация за движението на съдебните дела във всички съдилища от района, до обезличени текстови документи на протоколи от открити съдебни заседания и съдебни актове от електронните папки на делата. Потребители на уеб портала са адвокати, юрисконсулти, магистрати, вещи лица и страни по делата. Освен по вид, номер и година на делото, системата позволява и търсене по физически и юридически лица, както и търсене по дела на други инстанции или институции.
До края на този месец "Информационно обслужване" ще следи работата по пилотното внедряване на новата електронна услуга " SMS известяване" в Окръжен съд Варна и в Апелативен съд Варна. Веднага след това ще бъдат предприети действия за поетапното активиране на тази услуга и за останалите съдилища от Апелативен район Варна, включени в уеб портала.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във