Параграф22 Weekly

§22 Новини

Кадровиците на Темида погнаха любимия прокурор на ГЕРБ

Единодушно Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светлозар Костадинов Костов - административен ръководител на Специализирана прокуратура и определи чрез жребий дисциплинарен състав - Незабравка Стоева, Румен Георгиев и Юлия Ковачева.


Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Главния прокурор на Р България Сотир Цацаров заради "допуснато от Светлозар Костов, в качеството му на административен ръководител, дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.4, т.3 от ЗСВ, изразяващо се в нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати - т.8.1, т.8.4 и т. 8.6 от Раздел III "Специфични правила за етично поведение на административните ръководители".


Освен това ВСС наложи с 15 гласа "за", 1 "против" и 4 "въздържал се" наложи на Малена Андонова Филипова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, предложеното от дисциплинарния състав наказание "понижаване в длъжност - прокурор в Апелативна прокуратура - София" за срок от година и шест месеца за извършеното от нея дисциплинарно нарушение по ЗСВ.


Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Главния прокурор на България Сотир Цацаров, за това че прокурор Филипова като завеждащ отдел 06 "Инспекторат" при ВКП е осъществила виновно неизпълнение на служебните си задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във