Параграф22 Daily

§22 Новини

Калина Чапкънова е вече говорител на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Калина Чапкънова за осъществяващ връзките с медиите /говорител/ на колегията, както и за участие в състава на Екипа за реакция при възникване на криза. Съгласно Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация представляващият ВСС, съвместно с говорителите на Съдийската и Прокурорската колегии, организира и координира изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, както и отговаря за комуникационната и медийната политика и взаимодействие на ВСС с органите на държавната власт, с други централни и териториални органи на изпълнителната власт, с юридически лица с нестопанска цел, съсловни организации и медии.

Решението е във връзка с освобождаването на Даниела Машева, като изборен член на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във