Параграф22 Daily

§22 Новини

Кандидатите за шеф на ВКС имат качества за длъжността, твърди ВСС

Висшият съдебен съвет представи доклада за професионалните качества на кандидатите за нов председател на Върховния касационен съд. Милка Итова, член на Висшия съдебен съвет, представи доклада за двете кандидатки за председател на Върховния касационен съд - Павлина Панова и Таня Райковска. "Докладът и неговото създаване е в резултат на по-широка публичност и откритост на процедурата на този конкурс. В резултат на по-голямата прозрачност и публичност и променените правила, ние изготвихме по-задълбочен анализ и преглед на професионалните качества на кандидатите за председател на Върховния касационен съд", заяви Итова.


Тя отбеляза, че за първи пъти в тази процедура има двама кандидати, които са съдии, преминали през всички инстанции. "Събирането на материали за изготвянето на този доклад започна с идеята, че това са съдии, познати в нашите среди с безспорни професионални качества. Чрез този доклад събрахме достатъчно информация за двете кандидатки. Информацията, която използвахме, за да изготвим докладите са във връзка с правилата за избор на председател на ВКС - документи, съдържащи се в кадровото досие на кандидата, автобиографични данни, данни, съдържащи се в предложението по член 173 от Закона на съдебната власт", обясни Милка Итова. "Събрахме цялата медийна публикация за двете кандидатки, изготвихме медиен профил за съдия Панова и съдия Райковска. Имаме готовност за по-синтезиран извод, относно медийния профил на двете кандидатки. Можем да направим извода, че те притежават необходимите професионални качества. Въз основа на всички събрани материали изготвихме този доклад и можем да кажем, че те притежават необходимите качества за длъжността, за която кандидатстват", добави още Милка Итова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във