Параграф22 Daily

§22 Новини

Катастрофа в енергетиката, но дали!?!

Пълен анализ за проблемите в електроенергетиката, газоснабдяването и възобновяемите източници, за договорите в енергетиката и за причините отрасълът да е в сегашната си криза ще трябва да изготви и представи пред парламента в срок до три месеца министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. До девет месеца той ще трябва да разработи и проект за нови стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност до 2020 г., с които да се ребалансира секторът, както и да посочи дали ще се закриват мощности, реши в сряда парламентът.


Стана ясно, че сегашният дефицит в системата от 2 млрд. лв. може да нарасне с още 1 млрд. лв., ако не се вземат мерки за компенсиране на разликата в цената на тока от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и тарифите, по които се продава на бита. Общата задлъжнялост на дружествата на Българския енергиен холдинг(БЕХ) в момента надхвърля 5 млрд. лв., голяма част от които обаче са междуфирмени и на практика групата е изпаднала в кръстосани фалити. Иначе при пълната либерализация на енергийния пазар през 2015 г. ще има неконтролируем и шоков ръст на цената на тока за бита.


Застрашени са и приходите в държавния бюджет, в който Дянков е заложил постъпленията от над 700 млн. лв. дивиденти от дружествата в БЕХ и в самия холдинг, които не било ясно как ще се платят, защото бившият финансов министър Симеон Дянков вдигна дължимия в хазната от държавните енергийни дружества дивидент от 50 процента на 80 на сто от печалбата им.


В периода 2009-2012 г. дружествата под шапката на БЕХ са увеличили задълженията си с 1.5 млрд. лв. В момента дълговете на НЕК били за 2.573 млрд. лв., на АЕЦ Козлодуй - 818.736 млн. лв., на Булгаргаз - 402 млн. лв., на Булгартрансгаз - 149 млн. лв., на ТЕЦ Марица Изток 2 - 708 млн. лв., а на Мини Марица Изток - 371 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във