Параграф22 Daily

§22 Новини

Катерина Лещакова вече работи в Апелативна прокуратура - Велико Търново

Катерина Лещакова встъпи в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от Таня Недкова - административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Прокурор Лещакова бе избрана на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Лещакова притежава двадесетгодишен стаж  юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната си кариера започва през 2001 г. като младши прокурор в Окръжна прокуратура гр. - Велико Търново. От 2003 г. до 2008 г. е прокурор в Районна прокуратура - Павликени; от 2008 г. до 2012 г. – прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново и от 2012 г. до 14.06.2021 г. - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във