Параграф22 Daily

§22 Новини

Катя Бельова ще е и. ф. председател на Окръжен съд - Благоевград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Катя Бельова – „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Благоевград, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Благоевград, считано от 23.06.2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Предложението бе подкрепено от шестима членове на ВСС, а против него гласуваха четирима.

Решението е във връзка с изтичането на втория мандат на Катя Бельова като председател на Окръжен съд – Благоевград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във