Параграф22 Daily

§22 Новини

КФН отговаря защо спряха IPO-то на ЦСКА

Комисията за финансов надзор обяви своите мотиви, с които отказа да потвърди проспекта за първично публично предлагане на акциите на ЦСКА. Заместник председателят на комисията Владимир Савов говори ексклузивно пред Гонг и обясни какви са проблемите, които е съзряла комисията.

„Мотивът за отказ не е един. Основната грижа на нашата комисия е защита правата на инвеститорите. Те трябва да бъдат максимално информирани за инвестицията, която им се предлага – възможности, финансова информация, потенциални рискови сделки, експозиция на дружеството. Те трябва да могат да вземат обосновано решение, дали да инвестират. Комисията за финансов надзор е счела, че предложения от ЦСКА проспект за публично предлагане на ценни книжа не обезпечава защитата на инвеститорите. Той не разкрива в достатъчна степен положението на нещата, за да могат да вземат обосновано решение. Има множество проблеми малки и големи, които дават основание за много рискове и съмнения до колко предоставената информацията е достоверна“, заяви Савов.

Той сравни сегашния проспект с този, който бе предоставен миналата година и акциите на ЦСКА се листваха. „При предишното предлагане на акции комисията е преценила, че тогава нужната информация е била напълно разкрита. Спомняте си, че самото предлагане на акции не премина добре, тъй като нямаше достатъчно инвеститорски интерес. Преди една година имаше пълно разкриване на информацията. Ясно бе, че дружеството не е в цветущо финансово състояние най-меко казано. Това бе разкрито. Комисията не се произнася дали това е добра или лоша инвестиция, но хората трябва да бъдат информирани“, допълни още Савов.

Ето основните причини за отказа, които разкри Владимир Савов:

1. В проспекта въпреки направените указания съществуват множество непълноти и несъответствия. Първият голям минус за комисията е липса на представена информация и доказателства за редовно свикване на Общото събрание, на което се е взело решение за публичното предлагане. Съгласно Търговския закон съществуващите акционери имат право първи да запишат и закупят акции от увеличението на капитала. В Комисията не бяха предоставени достатъчно доказателства, че на общото събрание акционерите са били надлежно информирани и са се отказали от своите права. Съответно бяха констатирани неизпълнения на законови изисквания относно свикването и обявяването на материалите за общото събрание.

 2. Бяхме изискали в проспекта да бъде предоставена информация за критериите на ФИФА и УЕФА за оценка на вещни права върху футболистите. С прости думи как се е оценяват играчите, колко струват. На базата на тази оценка ЦСКА казва, че акциите трябва да струват определена цена. В проспекта не беше разкрита изисканата информация за критериите за изготвената оценка.

3. Имаме информация от публични източници, че футболисти, които са фигурирали в представената оценка на отбора (направена към 2013 година), вече са напуснали отбора. Такива като Фо-Поре, Менди, Косоко, Гъргоров и други. Напусналите общо са оценени на общо 7 млн. лева в тази оценка. В отчета на дружеството, информация от който се съдържа в проспекта стойността на активите не е намалена с 7 млн. лева, а са отписани активи за 50 000 лева. Този междинен финансов отчет към 31 октомври 2014 година не отразява реалното финансово състояние. Това е огромен минус. Този документ отразява ли реалното финансово състояние или не?

 4. Неадекватно разкрита информация за сделки със свързани лица между ПФК ЦСКА и основния акционер, които не са разкрити в проспекта, а ги знаем, защото ги виждаме разкрити в годишния финансов отчет. Тези два документа трябва да си съответстват. Не е предоставена информация за свързаните сделки.

 5. Междинният отчет е подписан само от изпълнителният директор Александър Тодоров, а не от съставителя – главния счетоводител Росен Ангелов. Това поставя под сериозно съмнение достоверността на оповестената информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във