Параграф22 Daily

§22 Новини

КФН потвърди практиките на Николай Попов

nbsp;


Комисията за финансов надзор(КФН) отхвърли жалбата на Енерго-про МрежиrquoterquoteАД срещу решение на Николай Попов -заместник-председател на КФН и ръководител на управление Надзор на инвестиционнатадейност като неоснователна.


Комисията е отхвърлила и жалбата на Прайм Пропърти БГАДСИЦ срещу Решение № 444-ДСИЦ от 20.06.2013 г. на заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност по същата причина.


Днес Комисията е отхвърлила и жалбата на Топ ПроЕООД срещу решение № 486 -УД от 26.06.2013 г., издадено от Николай Попов - заместник-председател на КФН, с което на дружеството е постановен отказ за потвърждаване на извършеното увеличаване на квалифицираното участие на Топ Про ЕООД в капитала и гласовете в общото събрание на управляващото дружество АстраАсетМениджмънт АД от 1/5 на 1/3 от гласовете .


Всички тези решения са подписани от председателя на КФН Стоян Мавродиев. Първоначалните решения на заместник-председателя на КФН и ръководител на управление Надзор на инвестиционната дейност , могат да се обжалват пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във