Параграф22 Daily

§22 Новини

КФН ще санкционира за невярна информация от и чрез медии за публични дружества

Комисията санкционира и Алфа Финанс Холдинг за публикуване на закрита информация

Във връзка с твърдения и коментари, разпространени от и чрез медии, по отношение на публичните дружества "Корпоративна търговска банка" АД и "Булгартабак - холдинг" АД, Комисията за финансов надзор (КФН) заявява категоричната си позиция, че разпространяването чрез средствата за масово осведомяване, включително и чрез интернет или по какъвто и да е начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа, включително изразяването на манипулативно мнение, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини относно публичните дружества представлява пазарна манипулация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти


КФН стриктно следи и ще санкционира всяко незаконосъобразно поведение, което може да повлияе негативно на капиталовия пазар и вреди на финансовата стабилност на страната. КФН е независим регулатор и като такъв се ръководи единствено от закона и защитата на инвеститорите и обществения интерес и е напълно безпристрастна при вземането на решения, налагането на принудителни административни мерки и налагането на санкции.


В практиката си КФН винаги е била и остава над конюнктурните конфликти между участници на капиталовия пазар и българския бизнес.


Във връзка с друга актуална за медиите тема, КФН категорично опровергава информацията в някои медийни публикации за наличието на сигнал от институцията или нейни представляващи до български или международни органи, в който да е намесен президентът на Република България Росен Плевнелиев. Определяме замесването на президента на страната и КФН в подобни спекулации като вредно и неспомагащо по никакъв начин за правилното функциониране на институциите в държавата и защитата интересите на гражданите. Припомняме, че по повод продажбата на публично дружество "Каолин" АД, КФН е предприела поредица от проверки, наложени са принудителни мерки, сезирани са компетентните разследващи органи и се водят съдебни дела във връзка със съмнения за ощетяване на миноритарните акционери чрез сделката.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", е приложил принудителна административна мярка спрямо "Алфа Финанс Холдинг" АД за предоставяне на договора за продажбата на акциите на "Каолин" АД в цялост и пълнота, която мярка бе обжалвана от "Алфа Финанс Холдинг" АД и е окончателно потвърдена от Върховния административен съд.


Въпреки че принудителната мярка е влязла в сила през април тази година, "Алфа Финанс Холдинг" АД продължава да не я изпълнява, независимо от съдебните решения и техните мотиви, с което застрашава интереса на миноритарните акционери и възпрепятства надзорните действия и правоприлагането.


Комисията за финансов надзор е стриктна в отстояването на правовия ред и защитата на държавния интерес, и категорично заявява, че няма да се поддава на натиск чрез медийни публикации от какъвто и да е характер, при изпълнението на задълженията си като гарант на финансовата стабилност в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във