Параграф22 Daily

§22 Новини

Кметът на Ловеч обжалва в Административния съд решението на КЕВР за цената на водата

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова е внесла жалба в Административния съд, с която иска да се отмени решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за повишаване на цената на водата, съобщават от общинската администрация.

С решението на КЕВР е одобрен бизнес план на "ВиК" АД гр. Ловеч, за развитие на дейността по ВиК оператор за 2017-2021 г.; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г. Приет е и анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, посочват от администрацията.

Увеличението на цената на водата за абонатите на "ВиК" АД - Ловеч, е средно с 25 процента. Специално за Ловеч, където потребителите ползват трите услуги - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, цената ще се покачи с 30,25 процента и от 2,39 лева за кубик ще стане 3,11 лева. Тази сума е валидна още за Луковит, Ябланица и част от абонатите в Априлци. "Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, поради което в законовия срок обжалваме същото", се казва в жалбата на кмета.

Посочено е още, че жалбоподателят Община Ловеч има право и интерес да обжалва процесното решение, тъй като пряко и непосредствено се засягат нейни права и законни интереси като член на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД, гр. Ловеч.

В основанията за отмяна на решението се сочи, че липсва посочване на разпоредба, обосноваваща приемането му. Заложеното правно основание - чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), е неотносимо, тъй като съгласно сочените разпоредби, КЕВР регулира качеството и цените на ВиК услугите. А от изложеното в обжалвания акт не може еднопосочно и безпротиворечиво да се установи как се регулира качеството на услугите посредством приетото решение.
Според Община Ловеч не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно - че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Заради защитата на обществения интерес решението следва да бъде отменено, като органът се произнесе относно размера на цените след надлежна аргументация по отношение на социалната поносимост на цените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във