Параграф22 Daily

§22 Новини

Командироваха Иво Вътев – съдия в СРС, като национален експерт в OLAF

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 16 юни 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Съдия Вътев е одобрен за участие в процедура на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към ЕК за вакантна позиция OLAF-B-5 с решение на СК по протокол № 35/13.11.2018 г., т. 22.

Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК изпратила писмена информация, че той е одобрен да заеме позицията, и се иска съгласието на ВСС като компетентна институция за започване на командироването му от 16 юни 2019 г. за първоначален период от 2 години, с възможност за удължаване до максимум 4 години.

Колегията указа на съдия Вътев да изготви мотивите по обявените от него за решаване дела преди началната дата на командироването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във