Параграф22 Daily

§22 Новини

Командирован съдия - Калина Илиева, поема несъстоятелността на КТБ

Делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще се гледа от командирован съдия - Калина Илиева от търговското отделение, която миналото лято е била преместена в Софийския градски от Софийския районен съд.Определянето на съдията стана и „на тъмно", въпреки че в неделя журналисти от съдебния ресор поискаха да присъстват при разпределянето на случая. В петък - ден след като БНБ отне лиценза на КТБ, в съда постъпи искане за обявяване на несъстоятелност на банката. Практиката по командироване, която би трябвало да се прилага по изключение (от по-малко натоварени към по-натоварени звена на съдебната система например), се използва най-често, за да се заобиколи конкурсното начало и на практика се превръща в нелегитимен начин за повишаване. Освен това командированите магистрати са в зависимост от административния ръководител, който ги е преместил.

През лятото съдии от Търговското отделение на съда са реагирали срещу това, че делата в отделението им се разпределят не от Иво Дачев, който го ръководи, а от съдия Богдана Желявска, която отговаря за Гражданската колегия.

Искането, изпратено до председателя на СГС Владимира Янева, беше подписано от осем журналисти. „Въпросът за ефективното приложение на принципа за случайно разпределение на делата също е тема, която вълнува не само потребителите на правосъдие, но и е многократно споменаван като проблемен в докладите на ЕК в процеса по сътрудничество и проверка. Ето защо, изцяло осъзнавайки нашата роля да информираме обективно обществото, се обръщаме към вас с искане процедурата по определяне на съдия-докладчик по подадената молба да стане в присъствието на медиите. Това ще позволи да бъдат разсеяни съмненията, които биха могли да възникнат около избора на решаващия съд и които могат да прераснат в съмнение в неговата обективност".

От съда не реагирали по никакъв начин на писмото, на телефоните си не отговаряли нито Янева, нито ръководителят на гражданското отделение Богдана Желявска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във