Параграф22 Daily

§22 Новини

Командироват Мария Стоянова от СРП като национален експерт в ОЛАФ

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да командирова Мария Стоянова – прокурор в Софийската районна прокуратура, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ към Европейската комисия, в Брюксел, Белгия, за първоначален период от 2 години, считано от 1 декември 2021 г.

Прокурор Стоянова запазва за периода на командироване правото си да получава полагащото й се трудово възнаграждение за заеманата от нея длъжност като прокурор. Мария Стоянова е одобрена за участие в процедура за вакантна позиция в ОЛАФ с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във