Параграф22 Daily

§22 Новини

Командироват прокурори в Елхово и Свиленград

Във връзка с конфликта в Сирия и засиления поток от лица, влизащи незаконно на територията на България, главният прокурор Сотир Цацаров е изискал данни за обема работа и натоварването на районните прокуратури в Свиленград и Елхово.


От изготвените справки е установено, че е налице значително увеличаване на новообразуваните наказателни производства за престъпления по чл.279 НК (преминаване на държавната граница без разрешение на надлежните органи или не през определените за това места) и по чл.280 НК (незаконно превеждане на лица през границата на страната), информират от пресслужбата на прокуратурата.


За Районната прокуратура в Свиленград е налице увеличаване на тези дела с над 75%, а за Елхово - над 7 пъти спрямо същия период за 2012 г.


За кадровото осигуряване на районните прокуратури в Свиленград и Елхово и за своевременното осигуряване на нормалната им дейност, главният прокурор е разпоредил на административните ръководители на апелативните прокуратури в Пловдив и Бургас да предприемат необходимите действия за командироване на прокурори в РП Свиленград и РП Елхово и за увеличаване на броя на служителите в двете прокуратури.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във