Параграф22 Daily

§22 Новини

Комисията не откри конфликт на интереси при магистратите от Апелативен съд - Бургас Емилия Нашева и Нели Събева

Бургаска фирма „Голдмън Мениджмънт“ ООД е подала сигнал до Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси (КПУПКИ) срещу магистратите от Апелативен съд Бургас Емилия Нашева и Нели Събева, показа проверка на Флагман.бг. Нашева е зам.-председател на БАС, както и ръководител на „Търговското отделение“. Събева също е в търговската колегия.

Двете са участвали в състав, осъдил бургаската фирма да плати задължения към „УниКредит Булбанк“. Според собственика на фирмата, те са в конфликт на интереси. Към момента на разглеждане на делото – 18 март 2015 г., Събева е имала кредитно задължение към същата банка, а Нашева – депозит в този трезор.

От преписката в КПУПКИ става ясно, че е била изискана детайлна информация за вида на кредитните задължения и влогове, както и дали са използвани преференциални условия за Нашева и Събева. Зам.-председателят на БАС Емилия Нашева е депозирала в банката 7 хил.лева, 4 хил.евро, както и 6 хил.долара. При нито един от тях не е използвала по-различни условия от обикновените депозанти.

Малко по-различна е ситуацията с Нели Събева, която е получила преференциална лихва за кредита си от 5 хил.евро, но тя не била по-различна от тази на актуалната промоция към момента на поемането на кредита, съобщават в писмо до  КПУПКИ от отдел „Клиентски проучвания и анализи“ на „УниКредит Булбанк“.

Комисията за конфликт на интереси прекратява производството, защото е установено несъответствие между подадения сигнал и изискванията. „Жалбоподателят е уведомен за необходимостта от привеждането на сигнала в съответствие с нормите, указано е, че следва да посочи кои конкретни действия на лицата, са в частен интерес, а той само повтаря твърденията изложени в първоначалния сигнал. В хода на производството не се установи свързаност между Нашева и Събева и „УниКредит БулБанк“. Наличието на кредити и депозити не обосновава свързаността“, констатира тричленният състав на  КПУПКИ Катя Станева, Николай Николов и Паскал Бояджийски.

Емилия Нашева е бивш кандидат-кмет на Бургас от името на ОДС. Тя е уважаван магистрат с над 25-годишен стаж в съдебната система. През 2012 г. бе кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Нели Събева също е с дълъг стаж – над 30 години. В Апелативния съд е от 2001 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във