Параграф22 Daily

§22 Новини

Комисията по правни въпроси прие промените в НПК, Цацаров ще спира финансова операция или сделка

Комисията по правни въпроси прие промените в НПК, с които в изключителни случаи главният прокурор да може да спре финансова операция или сделка. Законопроектът беше одобрен с 13 гласа „за”, 4 „въздържал се”, нямаше против. Промените бяха внесени от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, председателя на ПГ на ПФ Валери Симеонов, депутата от ДПС Четин Казак, Красимира Ковачка и Стефан Кенов от БДЦ. В тях е записано, че в изключителни случаи главният прокурор или определен негов заместник може да спре финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа. Предвижда се органите на досъдебното производство да вземат необходимите мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или друго общоопасно действия, както и временно да изземват средствата, с които би могло да се извърши престъплението. Действията на прокуратурата ще подлежат на първоинстанционен съдебен контрол, докато 48-часовото спиране на финансова операция или сделка, е изключение.

Вносителите посочват, че промените произтичат от необходимостта от създаването на възможност за реакция на органите на досъдебното производство в неотложни случаи при липса на друга възможност. Според тях настоящата липса на подобна възможност е обществено неоправдана. „Чрез законодателното изменение се предоставя възможност на прокуратурата да изпълни в пълен обем конституционните си правомощия”, е посочено още в мотивите.

Промените в ГПК, одобрени с 14 гласа „за”, 3 „въздържал се”, предвиждат съдът да уведомява прокурора, когато предмет на правния спор са имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на лица, ползващи се от особената закрила на закона, както и прокурорът да може да обжалва всеки подлежащ на обжалване съдебен акт, засягащ имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особена закрила на закона, макар и да не е участвал в производството, в което актът е постановен.

В мотивите за ЗИД на ГПК се обяснява, целта на промените е създаване на общ принципен подход при определяне на активната легитимация на прокуратурата в гражданското съдопроизводство. Според тях ще се постигне и антикорупционен ефект: неправомерните действия или бездействия на съответните централни или местни органи, на които е предоставено правото да се ползват и разпореждат с държавно или общинско имущество, съдържат в себе си предпоставки за корупция и могат да доведат до нанасяне на непоправими вреди за държавата, общините и гражданското общество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във