Параграф22 Daily

§22 Новини

Комисията за избор за кандидат за генерален адвокат в СЕС не обяви финалист

Вчера, в Конферентната зала на софийската Съдебна палата, комисия проведе предвиденото публично събеседване с единствения кандидат, издържал езиковия изпит за проверка на общите и специализирани езикови познания по френски език -  Иван Пенков Гюров. (Съгласно чл. 11, ал.2 от Постановление № 214/2010 г. на МС за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд, до събеседване се допускат само кандидатите, които са получили на езиковия изпит оценка не по-ниска от „Отличен 5,50“. Пълния протокол от този изпит с оценките на кандидатите е публикуван в рубриката „Кариери“ на сайта на МП.)

На проведеното след събеседването финално заседание, комисията единодушно взе решение да не предлага на министъра на правосъдието и на министъра на външните работи кандидатурата на г-н Гюров за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. Това е записано в окончателния мотивиран доклад на комисията до двамата ресорни министри, изготвен по реда на чл. 13 от ПМС № 214/2010 г. (комисията по провеждане на избора одобрява с мотивиран доклад първия класиран кандидат.) В доклада, публикуван на сайта на МП в рубриката „Кариери“, заедно с протокола от заседанието, комисията излага подробно аргументите за своето заключение.

Министърът на правосъдието ще обсъди в рамките на МС възможностите да бъдат отстранени проявилите се  недостатъци на ПМС № 214/2010 г. предвид насрочването на нов конкурс. Опитът от току-що проведения избор показва, че процедурата, създадена през 2010 г. с ПМС № 214, е недостатъчно гъвкава. Така например, процедурата създава затруднения при формиране на изпитната комисия, не предвижда възможност за изправяне на пропуски в подадените документи от кандидатите, което се явява непреодолима формална причина за отстраняване на кандидати. Също така, процедурата е изградена по начин, по който познанията на кандидатите по френски език предрешават резултатите от проверката на тяхната юридическа подготовка и компетентност и др.

За генерален адвокат имаше десет кандидати, но трима от тях не бяха допуснати още при проверката на документите. Така в надпреварата останаха седем юристи. Двама от тях - адвокат Пламен Борисов и българският съдия в Общия съд Марияна Кънчева обаче не се явиха на първата фаза на конкурса - изпита по френски език. Това сведе конкуренцията до петима юристи.

От тях обаче само един покри изискването (съгласно Постановление на МС № 214 на МС за избор на съдии и генерален адвокат в Съда на Европейския съюз) знанията му по френски език да бъдат оценени  от специалисти (хабилитирани лица, избрани от министъра на правосъдието) за минимум Отличен 5.50. Така заради оценките си по френски език от надпреварата отпаднаха референдерът в Съда на ЕС Димитър Стефанов (с оценка по езика 5.00), доц. д.ю.н. Атанас Семов (оценка 4,63),  доц.д-р Катерина Йочева от Нов български университет (с 4,25) и съдия Рената Мишонова-Хальова (с 4.00).

В събеседването пред комисия в състав прокурор Божидар Джамбазов, съдия Соня Янкулова, проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д-р Габриела Белова-Ганева (председател) и съдия Татяна Коева вчера участва единственият доказал знания по френски език Иван Гюров. Той е правен съветник от 7 години в правната служба на Съвета на Европейския съюз в областта на икономиката и финансовите въпроси. Преди това е работил в българската Комисия за защита на конкуренция и в адвокатска кантора по казуси за международно търговско право и конкуренция. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във