Параграф22 Daily

§22 Новини

Конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непознатата съдебна власт”

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт” в рамките на дейност „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

По време на кампанията ще бъдат проведени шест Дни на отворени врати в петте апелативни района и във ВСС. На 9 април 2015г. - учениците ще могат да посетят Съдебна палата - Варна; на 15 април 2015 г. - Съдебна палата - Бургас; на 16 април 2015г. - Съдебна палата - Пловдив и Съдебна палата – Велико Търново, а на 21 април 2015г. - Съдебната Палата в София. Посещението на сградата на ВСС - София, ще е на 18 април.

В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по три есета. Обявяването на победителите и връчването на наградите - таблет, I-pod и електронна книга, ще се проведе в Деня на отворени врати на съответния апелативен район. В конкурсите на апелативните райони могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата от съответния апелативен район:

- Апелативен район София – области: София, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград.
- Апелативен район Велико Търново – области: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
- Апелативен район Варна – области: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.
- Апелативен район Бургас – области: Бургас, Ямбол и Сливен.
- Апелативен район Пловдив – области: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 31.03.2015г по електронна поща.

Повече информация има на сайта на ВАС и на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във