Параграф22 Daily

§22 Новини

КОНПИ става новото Гестапо за непослушните, алармират от АИКБ

Тихомълком се приемат текстове, които превръщат Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в репресивен инструмент, алармират от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Под ударите на този инструмент може да попадне всеки невинен  български гражданин. С такова впечатление те останали от приетите на първо четене промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

От АИКБ са против приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗИД на ЗОПДНПИ).

Според работодателската организация, в текстовете, приети на първо четене, се предлага въвеждане на три абсолютно неприемливи постановки.

Първата от тях е за обратна тежест на доказване за всички ответници. Тя трябва да обхване и лицата, спрямо които не се търси и установява престъпна дейност. Това включва и добросъвестните приобретатели на имущество, което е придобито незаконно от праводателя им, без те да знаят или да са длъжни да знаят това. Такова законодателно решение може да има за последица необходимостта добросъвестно придобилото лице, да доказва, че точно неговият имот е придобит от потенциалния престъпник със законни доходи, а не с доходи от престъпление. Такава ситуация създава непреодолими доказателствени затруднения и рискове за добросъвестните трети лица, се казва в позицията на АИКБ.

Втората неприемлива постановка, според работодателите е, че се въвежда презумпция за незаконност на всяко имущество, което е обект на проверка и за придобиването, на което не са установени законни доходи. Според АИКБ изводът за незаконност трябва да се свързва единствено с прякото й и пълно доказване.

Третата презумпция е, че дава право на КОНПИ да събира информация за проверяваното лице от всички държавни и обществени източници. В същото време КОНПИ получава правото да разпространява събраната информация – изцяло или на съответни части до всички държавни и обществени организации (такива, които може да налагат административни наказания или да инициират наказателно преследване).

Според тях се злепоставя интересът на проверяваните като се освобождава държавата от ангажимента да установява и изследва факти, от които черпи права. Изискват се документи от много по-дълъг срок назад, които няма как да бъдат опазени.

Достъпът до всякаква информация е разширен прекомерно, с което изначално се накърнява по недопустим начин правото на личен живот, което Конституцията прокламира. Абсурдно е, при неподлежащо на съдебен контрол административно производство, да се извършват действия по претърсване и изземване, снемане на обяснения и сведения. Предлаганите промени създават възможност за неоправдано засилваща се репресия.

Разширяването на наказателната репресия по отношение на по-широк кръг лица при подозрение, че са извършили административно нарушение от естество да създава облага от 50 хиляди лева, е напълно неприемливо, убедени са работодателите.

Твърде нисък праг на стойността (10 000лева) на имуществото, подлежащо на отнемане при наличие на установените в закона предпоставки, което поставя под съмнение икономическата и санкционна ефективност на предвидените мерки.

Дейността на КОНПИ се урежда в Правилник, приет от самата нея. Той не подлежи на пряк съдебен контрол. Произвеждат се "професионални екзекутори" с 10-годишни чиновнически ангажименти, обобщават от работодателската организация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във