Параграф22 Daily

§22 Новини

Конституционният съд единодушно реши: Благоевград отново ще избира общински кмет

Нови избори за кмет на Община Благоевград ще трябва да се проведат през идните месеци. Това става ясно след днешното заседание на Конституционния съд по делото за кмета на Благоевград.

В сайта на съда е публикувано следното съобщение:

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 5/2020 г., с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд и искането на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 70 от 7.08.2020 г.).

Решението е прието единодушно.

Делото е образувано на 23 април 2020 година по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, след като тричленка на ВАС остави в сила решението на Административен съд – Благоевград, с което се отменя решение на Общинската избирателна комисия - Благоевград, с което е отхвърлено искане за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на общината.

Казуса „Томов“, започна на 10 декември 2019 година, когато бившият кмет на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подаде сигнал до Общинска избирателна комисия – Благоевград. В жалбата си той посочи, че спечелилият местните избори миналата година инж. Румен Томов е нарушил нормата на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) защото Румен Томов не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил свое ЕТ в законоустановения срок.

На 31 март 2020 г. състав на ВАС, трето отделение, е установил несъответствие между разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА с чл. 4, ал. 1, чл. 16 и чл. 56, изречение първо от Конституцията, поради което е спрял производството по делото и в съответствие с чл. 150, ал. 2 от Конституцията е внесъл въпроса в Конституционния съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във