Параграф22 Daily

§22 Новини

Конституционният съд образува дело по искането на президента по казуса с ген. Шивиков

Конституционният съд образува дело по искането на президента Росен Плевнелиев за обявяване на два текста от два закона за противоконституционни във връзка с казуса с бригаден ген. Димитър Шивиков. За докладчик е определена съдия Кети Маркова.

В петък държавният глава поиска КС да се произнесе дали два текста от Закона за защита на класифицираната информация и Закона за отбраната и въоръжените сили не противоречат на Конституцията. Именно заради тези две разпоредби военни на висши длъжности, които се разследват за евентуални престъпления, нямат достъп до класифицирана информация и съответно не могат да си вършат работата, пише "Правен свят".

Питането е свързано с бригаден ген. Димитър Шивиков. Прокуратурата го привлече като обвиняем за злоупотреба със служебно положение, защото войници ремонтирали апартамента му. По-късно стана ясно, че един от военните е кум на Шивиков, а другите му били приятели. Ремонтът се извършвал в неработно време. След като бе обвинен, достъпът до класифицирана информация на генерала бе отнет, а той подаде рапорт за напускане на армията.

В сезирането на КС Плевнелиев посочва, че чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗКИ, който регламентира достъпа до класифицирана информация само на лицето срещу които няма образувано съдебно или досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер, влиза в противоречие с постановките на Конституцията на Република България, която предвижда, че обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Законът не прави разлика дали лицето има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или спрямо него е образувано наказателно производство, посочва държавният глава.

Същият текст противоречи и на чл. 31, ал. 4 от Конституцията, който предвижда че не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. Отказът за издаване и отнемането на разрешението за достъп до класифицирана информация, поради образувано наказателно производство, има за последица прекратяване на договора и освобождаване от военна служба на военнослужещия съгласно чл. 165, т. 7 от ЗОВСРБ.

"По този начин се ограничава и конституционно установеното право на труд. ЗЗКИ не позволява да се прецени дали образуваното наказателно производство се отразява върху надеждността на лицето за работа с класифицирана информация, както и дали се застрашава националната сигурност. По тази причина военнослужещият не разполага с ефективна защита, даваща му възможност да обори тези заключения, а търпи негативни последици от прекратяване на договора и освобождаването му от военна служба. Създаването на законови необорими презумпции, с които се ограничават конституционни права, каквото е и правото на труд, е недопустимо", посочва президентът.

ЗОВСРБ не предвижда ефективна защита и не дава възможност за възстановяване на длъжност на военнослужещия, дори ако наказателното производство срещу него бъде прекратено или той да бъде оправдан. Според президента това противоречи и на принципа, че Република България е правова държава, прогласен в чл.4, ал.1 от Конституцията на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във