Параграф22 Daily

§22 Новини

Конституционният съд определи разделянето на здравния пакет на основен и допълнителен за противоконституционно

С решение по конституционно дело №6/2015, образувано по искане на 61 народни представители от 43-ото Народно събрание, Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното образование, която предвижда здравният пакет да бъде разделен на основен и допълнителен, както и да се определя с наредба на министъра на здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година. Това показва справка на интернет страницата на съдебната институция .

Решението на съда е взето с 11 гласа „За”. В тази част на решението особено мнение е изразил съдия Филип Димитров. Единодушно, с 12 гласа, Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност и произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на разпоредбата на чл. 40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване, отнасяща се до размера на осигурителната вноска, заплащан от бюджета на държавата, за лицата по чл. 40, ал.3 ЗЗО.

Пълният текст на съдебния акт предстои да бъде оповестен публично.

Facebook logo
Бъдете с нас и във