Параграф22 Daily

§22 Новини

Конституционният съд решава дали ВСС управлява съдебната власт

Конституционният съд образува дело по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционен текст от Закона за съдебната власт. Докладчик по делото е Гроздан Илиев. Става дума за делото във ВАС, образувано по жалба на председателя на Административен съд София-град Радостин Радков срещу решението на ВСС, с което бе определен минимален процент на натовареност на административните ръководители и техните заместници.

Тричленният състав на ВАС смята, че чл. 16, ал.1, изречение второ от ЗСВ, именно, че ВСС "определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи" противоречи на два текста от Конституцията – чл. 117, ал. 2, изр.1 (съдебната власт е независима) и на чл. 130, ал. 6, където са разписани основните функции на ВСС. Затова спря делото и отправи въпрос към Конституционния съд дали Висшият съдебен съвет може да управлява дейността на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във