Параграф22 Daily

§22 Новини

Конституционният съд с фундаментални решения укрепи правовия ред в държавата

Конституционният съд реши конституционно дело № 5 от 2019 г. почти единодушно (с един или двама на особено мнение в отделните му части).

Конституционният съд принуждава Народното събрание вече да не „пасува“, когато даден закон бъде обявен за противоконституционен. И „отмени“ наложеното със собственото му решение през 1995 г. правило, че след като „обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда“.

Решението на Конституционния съд е по четири въпроса, който му бяха поставени преди година от върховни съдии. Първият дойде от състав на Върховния касационен съд (ВКС), а другите три от Пленума на Върховния административен съд (ВАС).

Диспозитивът на решението гласи:

1. Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от момента на приемането или издаването им.

2. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.

3. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.”

Решението е прието с 10 гласа „За” по т. 1 (на особено мнение останаха съдиите Гроздан Илиев и Таня Райковска), с 11 гласа „За” по т. 2 (на особено мнение остана съдия Гроздан Илиев) и с 10 гласа „За” по т. 3 (на особено мнение останаха съдиите Гроздан Илиев и Георги Ангелов).

Мотивите за решението на магистратите ще бъдат обявени допълнително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във